صفحه اصلی > رزمه > نیروی کار درخواستی  
 
  دوشنبه، 03 آبان، 1400
 
     
   
مشخصات کامل درخواست نیروی کار
عنوان : استخدام
  20 آبان، 1394 نمایش : 1048
متن :
مربی ورزشی خانوم
نام و نام خانوادگی : علی با ب الحوایجی
شهر : تهران
شماره تلفن : 88582100
همراه : 091214566178
ایمیل : ali.babi_53@yahoo.com