صفحه اصلی > مشاغل > نمایش  
 
  يكشنبه، 24 تير، 1403
 
     
 
قسمت بانک رزمه کاری افراد راه اندازی شد
این قسمت از سایت بصورت آزمایشی شروع به فعالیت نموده و بعد از گذراندن مرحله آزمایشی بطور کامل شروع بکار خواهد نمود .


آگهی های بخش رزمه
  برگشت به صفحه قبل

عنوان : *
موضوع : *
توضیحات : *
آدرس سایت : *
نام و نام خانوادگی ثبت کننده : *
ایمیل ثبت کننده : *
نوع ثبت : *

 

توجه داشته باشید که تمامی فیلد ها باید پر شوند ، در غیر این صورت ثبت نخواهند شد
 

نکته :

در هنگام نمایش وب سایتهای ثبت شده ابتدا اولویت با سایتهای 5 ستاره بعد 4 ستاره و بعد ..... و نهایتا با آگهی های رایگان خواهد بود اگر مایلید وب سایت ثبت شده شما از اولویت نمایش برخوردار باشد توصیه می شود نوع آن را 5 ستاره انتخاب نمایید

نوع ثبت 5 ستاره 4 ستاره 3 ستاره 2 ستاره 1 ستاره رایگان
هزینه 30000 25000 20000 15000 10000 رایگان

 

 

 
 
 
وب سایت خود را در 80118 ثبت نمایید         يكشنبه، 24 تير، 1403