صفحه اصلی > رزمه > نیروی کار درخواستی  
 
  چهارشنبه، 13 اسفند، 1399
 
     
   
مشخصات کامل درخواست نیروی کار
عنوان : استخدام
  20 آبان، 1394 نمایش : 928
متن :
مربی ورزشی خانوم
نام و نام خانوادگی : علی با ب الحوایجی
شهر : تهران
شماره تلفن : 88582100
همراه : 091214566178
ایمیل : ali.babi_53@yahoo.com