صفحه اصلی > رزمه > نیروی کار درخواستی  
 
  شنبه، 29 دی، 1397
 
     
   
مشخصات کامل درخواست نیروی کار
عنوان : امور دفتری و منشی
  19 آبان، 1394 نمایش : 505
متن :
نام و نام خانوادگی : نادر رحیمی
شهر : تبریز
شماره تلفن : 35212005
همراه : 09141168700
ایمیل : nrahimi1233@yahoo.com